See how ahappydeal.vn looked in the past

Ahappydeal nhà bán buôn chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các sản phẩm hàng điện tử, máy tính, quà tặng... với giá thấp nhất. Đến với chúng tôi bạn sẽ luôn có được giá thấp không quan trọng đơn hàng của bạn là lớn hay nhỏ
Updated: 04 Oct 2013
Bookmark Ahappydeal.vn:
       
 

Ahappydeal.vn reviews and comments

0 Reviews Add a new review

Keyword analysis

 
hàng   539
 
giá   651
 
tôi   80
 
đồ   156
 
chúng   111
 
của   227
 
bạn   192
 
tín   228
 
tính   152
 
máy   410
 
sản   418
 
laptop   2988
 
với   285
 
kiện   142
 
phụ   113
 
phẩm   276
 
chơi   72
 
các   577
 
và   610
 
điện   392
 
là   246
 
có   164
 
sẽ   48
 
nam   743
 
được   131
 
đến   108
 
bán   537
 
cấp   612
 
si   1829
 
cung   527
 
không   183
 
tử   144
 
buôn   31
 
đơn   66
 
tu   1485
 
ban   586
 
lớn   79
 
nhà   493
 
hay   268
 
quan   202
 
luôn   46
 
rẻ   437
 
nhất   424
 
sỉ   41
 
tinh   163
 
trọng   33
 
lẻ   55
 
chuyên   752
 
nghiệp   438
 
phu   85
Keywords are search requests to search engines that people use to find some information. Keywords on a web page reflect what the page is about. Below are the keywords the site. Green line represents the frequency of keyword usage on the site.

Homepage links

Internal - 259
External - 2

Internal links from the site's home page define the general site's sections and serves as one of the most important factors of site ranking. External links tie the site with other sites and determines the site's theme. Relation of external links to internal links influences the distribution of the site's rank for search engines. It's desirable that the amount of internal links prevail.

Site score widget

  — Copy this code and place at your website