See how nethundeguiden.dk looked in the past

Nethundeguiden.dk er en dansk hundeportal, der som hovedformål samler, guider og indeksere hundesider på nettet. Alle der har en hjemmeside om hunde og dyr, kan tilmelde. Vi tilbyder desuden også et komplet katalog over hunderacer og et spændende sæt art
Tags:
er, en, og, hund, et, hunde, der, links, art, dansk, med, vi, kennel, har, racer, avl, om, portal, katalog, alle   ( 34 ... )
Updated: 30 Sep 2013
Bookmark Nethundeguiden.dk:
       
 

Nethundeguiden.dk reviews and comments

0 Reviews Add a new review

Keyword analysis

 
er   410
 
en   8185
 
og   679
 
hund   71
 
et   4106
 
hunde   65
 
der   2022
 
links   2600
 
art   7005
 
dansk   69
 
med   523
 
vi   657
 
kennel   122
 
har   213
 
racer   126
 
avl   7
 
om   386
 
portal   4399
 
katalog   525
 
alle   828
 
golden   979
 
hd   2035
 
kan   274
 
nettet   34
 
også   34
 
tilbyder   49
 
hjemmeside   47
 
guider   22
 
som   245
 
labrador   75
 
agility   104
 
retriever   59
 
aller   162
 
på   466
Keywords are search requests to search engines that people use to find some information. Keywords on a web page reflect what the page is about. Below are the keywords the site. Green line represents the frequency of keyword usage on the site.

Homepage links

Internal - 89
External - 2

Internal links from the site's home page define the general site's sections and serves as one of the most important factors of site ranking. External links tie the site with other sites and determines the site's theme. Relation of external links to internal links influences the distribution of the site's rank for search engines. It's desirable that the amount of internal links prevail.

Site score widget

  — Copy this code and place at your website