See how poangielsku.com looked in the past

Język angielski dla każdego. Krótkie formy wypowiedzi: ogłoszenie, zaproszenie, notatka, pocztówka, email. Długie formy wypowiedzi: list oficjalny, list nieoficjalny, rozprawka, opowiadanie, opis. Słówka i zwroty po angielsku zebrane w grupy tematyczne:
Rss:  
Updated: 21 Sep 2011
Bookmark Poangielsku.com:
       
 

Poangielsku.com reviews and comments

0 Reviews Add a new review

Keyword analysis

 
po   383
 
angielsku   6
 
język   20
 
angielski   42
 
opis   20
 
list   2588
 
strona   340
 
dla   483
 
ogłoszenie   30
 
email   8759
 
każdego   44
 
grupy   18
Keywords are search requests to search engines that people use to find some information. Keywords on a web page reflect what the page is about. Below are the keywords the site. Green line represents the frequency of keyword usage on the site.

Homepage links

Internal - 106
External - 1

Internal links from the site's home page define the general site's sections and serves as one of the most important factors of site ranking. External links tie the site with other sites and determines the site's theme. Relation of external links to internal links influences the distribution of the site's rank for search engines. It's desirable that the amount of internal links prevail.

Site score widget

  — Copy this code and place at your website